Resultats de cerca

Codi classificació: AHCB3-580/5D142
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-580/5D142 Confraria de Sant Joan i Sant Josep dels Fusters
Data inicial: 09/06/1328
Codi classificació: AHCB3-581/5D143
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-581/5D143 Confraria de Sant Lluc dels Pintors
Data inicial: 01/01/1519
Codi classificació: AHCB3-507/5D126
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 01/01/1185
Codi classificació: AHCB3-609/5D148
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-609/5D148 Confraria de Sant Miquel dels Revenedors
Data inicial: 01/01/1539
Codi classificació: AHCB3-583/5D145
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-583/5D145 Confraria de Sant Onofre dels Capsers i Torners
Data inicial: 01/01/1600
Codi classificació: AHCB3-553/5D134
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-553/5D134 Confraria del Sant Esperit
Data inicial: 11/11/1339
Codi classificació: AHCB3-541/5D133
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-541/5D133 Confraria dels Sants Abdó i Senén dels Hortolans del Portal de Sant Antoni
Data inicial: 01/01/1368
Codi classificació: AHCB3-582/5D144
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-582/5D144 Confraria i Gremi dels Dauradors i Estofadors
Data inicial: 01/01/1695
Codi classificació: AHCB1-002/CCAM
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 01/01/1000
Codi classificació: AFB2-518
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB2-518 Consell de la Joventut de Barcelona
Data inicial: 01/01/1979
Codi classificació: AFB2-505
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB2-505 Consorci El Far
Data inicial: 01/01/1989
Codi classificació: AMDS3-150
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS3-150 Cooperativa Agrupació Vidriera
Data inicial: 01/01/1932