Resultats de cerca

Codi classificació: 02.02/1B.XVI
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: 09/1C.XIV Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 01/01/1400
Codi classificació: 02.01/1C.VIII
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: 09/1C.XIV Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 01/01/1400
Codi classificació: 11/1C.III
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: 09/1C.XIV Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 01/01/1400
Codi classificació: 04/1B.X
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: 09/1C.XIV Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 16/06/1400
Codi classificació: C01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-201/C01 Col·lecció de Mapes de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1401
Codi classificació: 06.01/1B.XX
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: 09/1C.XIV Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 01/01/1401
Codi classificació: 06.02/1H.I
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: 09/1C.XIV Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 01/01/1401
Codi classificació: 02.03/1I.II
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: 09/1C.XIV Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 01/01/1401
Codi classificació: 01/1G
Nombre d'expedient / dossier: 041
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: 09/1C.XIV Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 09/09/1401
Codi classificació: 03/1B.IV
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: 09/1C.XIV Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 09/10/1401
Codi classificació: 02.01/1C.V
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: 09/1C.XIV Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 01/01/1402
Codi classificació: 05/1C.XI
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: 09/1C.XIV Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 01/01/1402