Resultats de cerca

Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: Sobre 2
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 1251
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 1129
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1981
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 1150
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 07/10/1982
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 1152
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 13/11/1980
Codi classificació: 3.1.1.1
Nombre d'expedient / dossier: 283
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA3-374 La Previsió Obrera de Sant Andreu
Data inicial: 22/06/1909
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 1124
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 16/04/1983
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 1074
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 15/11/1984
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 1118
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1982
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 1239
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 27/11/1983
Codi classificació: 15
Nombre d'expedient / dossier: 1067
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 09/06/1988
Codi classificació: 09.1
Nombre d'expedient / dossier: 370_09.1_21
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 05/07/1895