Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V490-1851
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1851
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V501
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1852
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V502
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1852
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V503
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1852
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V490-1852
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1852
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V505
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1853
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V506
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1853
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V507
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1853
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V508
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1853
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V490-1853
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1853
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V511
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1854
Codi classificació: A171
Nombre d'expedient / dossier: V512
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1854