Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V360
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1891
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V361
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1892
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V362
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1893
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V363
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1894
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V364
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1895
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V365
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1896
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V366
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1897
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V367
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1898
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V368
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1899
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V369
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1899
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V370
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1901
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V371
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1902