Dades d'usuari

informació

Nou usuari

Com a mesura de seguretat, se li enviarà al compte indicat, un enllaç perquè activi el seu compte d'usuari.

Vostè podrà canviar la seva imatge associada un cop hagi creat i activat el seu compte.

D'acord amb la normativa de protecció de dades l'informem que les seves dades seran tractades per l'Ajuntament de Barcelona dins de l'arxiu: 007 Accessos, consulta, reproducció i difusió dels fons documentals de l'Arxiu Municipal de Barcelona amb la finalitat de gestionar l'accés a les instal·lacions d'arxiu i les peticions de consulta, de reproducció, de préstec intern de documents, i la difusió d'activitats i serveis (tractament 253) legitimada per disposició legal (article 7.4 de la Llei d'arxius i documents) .llevat obligació legal, les seves dades no seran cedides a tercers. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades.

Success Message

You successfully read this important alert message.